Các loại sản phẩm túi zipper Phương An cung cấp.

Chúng tôi hiện tại đang cung cấp 2 loại sản phẩm là Túi zipper đáy đứng và túi zipper đáy phẳng.

Túi zipper đáy phẳng. Với loại túi này chúng tôi cung cấp tới thị trường với một số mã hàng có sẵn như:

                              - Túi zipper #00 KT 4x5                                                                - Túi zipper #0 KT 4x6            

                              - Túi zipper #1 KT 5x7                                                                  - Túi zipper #2 KT 6x8

                              - Túi zipper #3 KT 7x10                                                                - Túi zipper #4 KT 8.5x12

                              - Túi zipper #5 KT 10x14                                                              - Túi zipper #6 KT 12x17

                              - Túi zipper #7 KT 14x20                                                              - Túi zipper #8 KT 17x24

                              - Túi zipper #9 KT 20x28                                                              - Túi zipper #10 KT 24x34

                              - Túi zipper #11 KT 28x40                                                             - Túi zipper #12 KT 34x45

Cùng với các loại sản phẩm túi zipper đáy đứng một mặt trong, túi zipper đáy đứng hai mặt trong, túi zipper đáy đứng một mặt bạc, ....  để phục vụ quý khách hàng:

           - Túi zipper đáy đứng KT 12x19 (Đựng khoảng 100g)            

           - Túi zipper đáy đứng KT 15x22 (Đựng khoảng 200g) 

           - Túi zipper đáy đứng KT 18x26 (Đựng khoảng 500g)                 

           - Túi zipper đáy đứng KT 22x30 (Đựng khoảng 1000g)

0.02766 sec| 1142.141 kb